Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen


Nieuwsbrief en NetwerkNieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 4, nr 3/juni 2024
(klikken voor PDF download)

In dit nummer komen aan de orde:

 • Nieuwe, definitieve, datum lezing mw prof Jet Bussemaker op vrijdag 27 september 2024.
  Indien u zich eerder al heeft opgegeven, ontvangt u nog een persoonlijke uitnodiging.
  Ook andere geïnteresseerden krijgen nog een oproep.
 • Deze aflevering opent met het profiel van de master Health Ageing and Society, de nieuwe naam die Vitality and Ageing vervangt.
 • Ouderen kunnen door een combinatie van gezondheidsproblemen ineens in een crisissituatie terechtkomen: ‘Dokter, zo gaat het niet meer thuis’. Hoe is zo’n stressvolle situatie te voorkomen, daarover gaat het Friday-project, waarvoor uw medewerking wordt gevraagd.
 • Twee leden van de werkgroep Onderwijs &Onderzoek onderhouden actief contacten met regionale
  MBO-opleidingen in zorg en welzijn
  . Ook hebben zij in het kader van de opleiding waardevol vernieuwend onderwijs twee gastlessen verzorgd voor een groep zijinstromers.
 • De landelijke Raad van Ouderen geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de minister van VWS. Om via onze vertegenwoordigers input te kunnen geven voor het advies ‘Vitaal & Sociaal in elke levensfase’ is binnen onze eigen kring gesproken over ouderenparticipatie.
 • We herdenken Kees van der Moolen, die lang en zeer actief lid is geweest van het Ouderenberaad.
 • Ons Jaarverslag over 2023 is vastgesteld en gepubliceerd op onze website.
  Hier een korte samenvatting van de kernwerkzaamheden.

NB Links naar oudere Nieuwsbrieven staan onderaan deze pagina.AANMELDEN NIEUWSBRIEF EN NETWERK:  

Oproep aan 60-plussers, denk mee, blijf op de hoogte, word lid van ons Netwerk

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord zoekt 60-plussers die
de mening van ouderen onder de aandacht willen brengen

Wie zijn wij?
Het Ouderenberaad Zorg & Welzijn is een groep ervaren vrijwilligers die willen dat er mét ouderen wordt gesproken en niet óver hen. Wij geven daarom gevraagd en ongevraagd advies aan organisaties, instellingen en opleidingen op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn. Via de Raad van Ouderen komen onze adviezen ook bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook dragen wij bij aan onderzoeks- en innovatieprojecten.


Wat is ons doel?
Ons doel is het perspectief van ouderen in te brengen door te adviseren en te participeren in onderzoek, onderwijs en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

Netwerk Ouderenberaad
We willen niet alleen de meningen en ervaringen van de twintig ouderen binnen het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord inbrengen, maar juist ook van andere ouderen in onze regio. Daarvoor hebben we een Netwerk opgericht, in nauwe samenwerking met de Masteropleiding Health, Ageing and Society en de afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC.

 • Wilt u uitnodigingen krijgen voor bijeenkomsten over interessante onderwerpen voor ouderen in de regio?
 • Wilt u ongeveer 2 x per jaar een vragenlijst ontvangen en beantwoorden om bij te dragen aan medisch onderzoek? U kunt per keer beslissen of u daaraan wilt meedoen.
 • Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen?

Word dan lid van het Netwerk Ouderenberaad door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmeldingsformulier in verband met privacy
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, vragen wij u zich aan te melden via een LUMC formulier.
Hierbij de link naar het formulier: https://forms.lumc.nl/lumc2/ouderenpanel

Op deze manier zijn uw gegevens veilig bij ons en worden deze niet voor andere dan onderzoeksdoeleinden gebruikt. Dit alles in overeenstemming met de huidige AVG.
Een uitgebreider privacy statement kunt u vinden in het formulier.
Nieuwsbrieven

Jaargang 4, 2023/24:

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 4, nr 2/maart 2024


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 4, nr 1/december 2023Jaargang 3, 2022/23:


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nr 4/september 2023


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nr 3/juni 2023


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nr 2/maart 2023


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nr 1/december 2022


Jaargang 2, 2021/22:


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 2, nummer 4/ september 2022


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 2, nummer 3/ juni 2022


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 2, nummer 2/ maart 2022


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 2, nummer 1/ december 2021Jaargang 1, 2020/21:

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 1, nummer 4/ augustus 2021


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 1, nummer 3/ mei 2021 


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 1, nummer 2/ februari 2021 


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 1, nummer 1/ November 2020