Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Keuzes in de laatste levensjaren

Samen met TV Sleutelstad is er een serie van 5 uitzendingen van 30 minuten ontwikkeld over wat mensen zelf kunnen beslissen en regelen omtrent hun medische behandeling in de laatste jaren van hun leven.
In samenwerking met het LUMC, Alrijne, diverse huisartsenpraktijken; financieel mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid

Gespreksleider: Ton Kohlbeck Sleutelstad TV
Inleider: Dr. Dorothea Touwen, Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg LUMC
En verder een gast die deskundig is op het thema van die dag: een huisarts, een geriater, een deskundige op het gebied van wilsverklaringen, een specialist ouderengeneeskunde
.


Deze filmpjes zijn te zien via onderstaande link naar het YouTubekanaal van het Ouderenberaad:

YouTube, Ouderenberaad ZH N, Playlist, Keuzes in de laatste levensjaren - NL


U ziet dan deze lijst met vijf filmpjes:


 1. TOESTEMMING
  Wat kan en wat mag? in gesprek met Rolf de Vriend, huisarts in Warmond.
 2. WILSVERKLARINGEN
  Jaap Riemsdijk, voorlichter NVVE
 3. VERTEGENWOORDIGING en WILSONBEKWAAMHEID
  Maartje Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde
 4. MEDISCHE ZORG rond het levenseinde en GRENZEN aan de behandeling
  Dr. Annelies Weverling, internist ouderengeneeskunde/klinisch geriater
 5. EUTHANASIE
  m.m.v. een huisarts die euthanasie verleent of een SCEN artsRaad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde (advies)

Zie: filmpje met uitleg Raad van Ouderen

Zie: pdf download RvO Advies Voorbereiden op het Levenseinde sept 2020 


Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord organiseerde samen met plaatselijke ouderenorganisaties en welzijnsinstellingen een tiental  thema- en discussiemiddagen voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer wilden weten over medische dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren:

 • In de coronatijd werden hierover met tal van deskundigen discussies gevoerd, maar wat wilt U?
 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt?
 • Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg?
 • Wel/niet reanimeren?
 • Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig is?
 • Hoe vertel ik mijn wensen aan de huisarts? 

In coronatijd hebben we samen met Sleutelstad TV de bovenstaande filmpjes gemaakt.

Nu zijn er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk.

Wilt u ook een bijeenkomst bijwonen?
Hou dan onze agenda in de gaten.
Of meldt u aan voor onze Nieuwsbrief en/of Netwerk.
Wilt u zelf een bijeenkomst organiseren kijk bij Archief voor onze Toolkit
en/of neem contact met ons op via ouderenberaad@lumc.nl