Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


december 2023

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 4, nr 1/december 2023 (klikken voor PDF download)


Dit is het eerste nummer van jaargang vier van de Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.
De redactie probeert u een indruk te geven van onze activiteiten op het gebied van onderwijs, beleid en onderzoek.

We openen met onderwijs voor 3e jaars studenten Geneeskunde LUMC. Welke ervaringen hebben docent, student(en) en oudere met de gevoerde gesprekken?
mw. Annemarie Moll, doet onderzoek naar wat ouderen een fijne dokter vinden, om met de resultaten het onderwijs in de geneeskunde opleiding verder te verbeteren.

Vanuit de werkgroep Beleid rapporteren we over beleidsmatige plannen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld een rol spelen binnen de Alliantie Positieve Gezondheid?
Uit de rapportage over de Raad van Ouderen spreekt o.a. de aandacht voor de leefomgeving en mobiliteit van ouderen, maar ook de zorgen die er zijn over de (verpleeghuis)zorg.

Individuele leden van het Ouderenberaad zijn betrokken bij tal van onderzoeksprojecten op het gebied van zorg voor ouderen. Daarin proberen ze de visie van mantelzorger en cliënt te vertegenwoordigen. We berichten over een bezoek dat vijf leden brachten aan een geriatrische zorginstelling.

De bijeenkomsten rond het thema In gesprek over de dag van morgen - medische keuzes in de latere levensjaren die het Ouderenberaad ZH-N in de regio organiseert zijn zeer succesvol, zoals ook weer bleek uit de vele deelnemers in Alphen aan de Rijn. U vindt een kort verslag, en de aankondiging van nieuwe in het eerste kwartaal van 2024.

Op 4 april zal prof. dr. Jet Bussemaker een lezing geven, die ook voor leden van ons netwerk toegankelijk is. Zij is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, die onlangs het advies Met de stroom mee uitbracht. Dat rapport gaat over de vraag welke aanpassingen in het huidige zorgstelsel nodig zijn om dit stelsel duurzaam te maken.

Nader bericht volgt.


Wij danken u voor uw belangstelling en wensen u een mooie decembermaand. Graag tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet, namens het Ouderenberaad ZH-N,

prof. dr. Jacobijn Gussekloo, voorzitter a.i.


Oudere Nieuwsbrieven zie onderaan pagina Nieuwsbrief en Netwerk

juni
2023


Rapport Raad van Ouderen: 'Zorgen om de ouderenzorg'

In september 2022 bood De Raad van Ouderen minister Helder een eerste reactie op het programma 'Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen' aan.
De Raad van Ouderen is ingegaan op de drie uitgangspunten:
Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan;
de verpleeghuisplekken; de rol van digitalisering; arbeidsparticipatie en de aansturing.

Met dit advies geeft de Raad hier een vervolg aan.
De focus van dit advies ligt op ouderen op of over de drempel van de langdurige zorg:
Ouderen met vergevorderde dementie en/of ouderen met complex lichamelijk lijden, vaak in combinatie met sociale kwetsbaarheid.

Lees meer: (klikken voor PDF download)

mei
2023

Jaarverslag Ouderenberaad ZH-N 2022

Ook in 2022 heeft het Ouderenberaad zich ingezet om de stem van ouderen te laten horen in onderwijs, onderzoek en zorg. Voor de achterban zijn fysieke bijeenkomsten georganiseerd en online-lezingen, ook zijn vier afleveringen van de Nieuwsbrief verstuurd.
Via afgevaardigden in de landelijke Raad van Ouderen is meegewerkt aan diverse beleidsadviezen.
Een werving heeft vier nieuwe enthousiaste leden van het Ouderenberaad opgeleverd.
Intern is nagedacht over de organisatiestructuur en werkwijze.
- Is de verdeling van onze activiteiten over de werkgroepen passend en efficiënt?
- En hoe kan je deelname aan het Ouderenberaad aantrekkelijker maken en meer laten opleveren?
Het resultaat daarvan is begin 2023 tot stand gekomen

Zie voor het volledige Jaarverslag Ouderenberaad 2022

februari 2023

AanbiedingAdviesPreventie01 (002) klein
infographic-advies-preventie-rvo

N.B. klikken voor grote foto

Advies Raad van Ouderen aangeboden aan minister:
zelfstandig en langer thuis alleen mogelijk bij brede preventieve aanpak
(klikken voor pdf download)

Op woensdag 15 februari 2023 bood de Raad van Ouderen het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ aan Conny Helder - de minister voor Langdurige Zorg en Sport - aan.
De Raad van Ouderen pleit voor een brede preventieve aanpak: alleen dan is het mogelijk om als oudere langer thuis te wonen, meer zelf en meer digitaal te doen.

Lees verder:

 

Zie ook:

Adviezen: