Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Samenstelling Ouderenberaad

Het Ouderenberaad: leden vol levenswijsheid

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord bestaat uit ongeveer 19 leden die variëren in leeftijd tussen de 60 en 90 jaar. Bij de samenstelling is zorggedragen voor een goede vertegenwoordiging van de meer vitale en juist ook de kwetsbare ouderen vanuit de hele regio. Deze kwetsbare ouderen weten hoe het is om het ‘lijdend voorwerp’ te zijn. Zij zijn dus bij uitstek ervaringsdeskundig!

Naast de algemene ledenvergadering van het Ouderenberaad zijn verschillende werkgroepen actief op het gebied van projecten, achterbanraadpleging en PR.


Leden Ouderenberaad

Hieronder staat een LIJST MET TAKEN van de leden van het Ouderenberaad.
Voor een uitgebreide kennismaking met foto's kunt u klikken op één van de twee versies van het Smoelenboek:

SMOELENBOEK met blauwe letters op gekleurde achtergrond
Of:
SMOELENBOEK zwarte letters op witte achtergrond


 Irma Gehner
Intern:
- voorzitter
- presidium
Externe Vertegenwoordiging:
- Blokcommissie Ouderengeneeskunde 3e jaars studenten geneeskunde LUMC
- Master Vitality & Ageing, LUMC
- Healthplatform gemeente Leiden
- project niet Pluisgevoel

Herma Jozé Blaauwgeers
Intern:
- werkgroep Achterban

Marianne van Brussel
Intern:
- werkgroep Achterban

Ewout Cassee
Intern:
- werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
Externe vertegenwoordiging:
- projectgroep Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs

Christina Harrevelt
Intern:
- werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

Henk Hoekstra
Intern:
- werkgroep Achterban
Externe vertegenwoordiging:
- Bestuurslid PCOB afd. Hillegom

Ronald Huiskens
Intern:
-  werkgroep Achterban

Gert Hylkema
Intern:
-werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
Externe vertegenwoordiging:
- Adviesraad Sleutelnet
Nevenactiviteiten:
-bestuur Welzijnsorganisatie
- commissaris Woningbouwcorporatie
-vrijwilliger Park Rusthoff

Jan Landkroon
Intern:
-werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

Ron Laport
Intern:
- werkgroep Zorg en Onderwijs

Mary Leune
Intern:
- werkgroep Achterban
Externe vertegenwoordiging:
- UNC-ZH

Radboud Maas
Intern:
- werkgroep Achterban

Kees van der Moolen
Intern:
- werkgroep Zorg en Onderwijs
Nevenactiviteiten:
- cliëntenraad Overrhyn (voorzitter)
- Centrale Cliëntenraad TOPAZ
- stichting Hof Meermansburg (regent)
- werkgroep realisatie nieuw zwembad de Vliet

Margriet van Rees
Intern:
- presidium
- werkgroep Zorg en Onderwijs (voorzitter)
Externe vertegenwoordiging:
- Master Vitality & Ageing, LUMC
- Landelijke Raad van Ouderen
- Taskforce Ouderenzorg LUMC
Nevenactiviteiten:
- toezichthouder twee V&VT organisaties

Theo Roes
Intern:
- presidium
- werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
- werkgroep Zorg en Onderwijs
Externe vertegenwoordiging:
- Landelijke Raad van Ouderen
- Healthplatform gemeente Leiden
- UNC-ZH
Nevenactiviteiten:
- Stuurgroep Leidse Proeftuinen (Leyden Academy on Vitality and Ageing)

Ariane van Santen
Intern:
- presidium
- werkgroep Zorg en Onderwijs (secretaris)
- werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

Anneke de Swart:
- werkgroep Achterban
- beheer website
Externe vertegenwoordiging:
- NELL (National eHealth Living Lab)
Nevenactiviteiten:
- contactpersoon Platform Gehandicapten Leiden
- vrijwilliger Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
- vrijwilliger RapenburgRace Leiden
 (zwemwedstrijd voor verbetering kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie)

Toon Verlaan
Intern:
- werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
- werkgroep Zorg en Onderwijs
Externe vertegenwoordiging:
- Healthplatform gemeente Leiden
- NELL (National eHealth Living Lab)
- HSL Programma Sociaal Vitaal
Nevenactiviteiten:
- redacteur van het blad Geron (tijdschrift over ouder worden en samenleving)

Loek Wheeler
Intern:
- werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
- werkgroep Zorg en Onderwijs
Externe vertegenwoording:
- Propallia (LUMC):patiënten-naastenraad
Nevenactiviteiten:
- Transmuralis CVA projectgroep
- Transmuralis klankbordgroep Palliatieve zorg
 

Johan van Wijk 
Intern:
- werkgroep Zorg en Onderwijs
Nevenactiviteiten:
- Ouderenplatform (Utrecht)
- OSO Commissie Zorg en Welzijn (OSO)


Team van ondersteuning:
Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo

Lisa van Tol
- presidium

Margaret von Faber
- werkgroep Wonen Welzijn en Zorg

Patricia van Niekerk
- secretariaat