Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Welkom op onze website

Over het ouderenberaad

Het Ouderenberaad geeft frisse blik op ouderenzorg

Onze ouderenzorg moet veranderen. Niet langer uitsluitend gebaseerd op de visie van de deskundigen die werken binnen de kaders van de arts. Ouderenzorg moet gebaseerd zijn op de échte behoeften en ervaringen van ouderen zelf, en optimaal ingebed zijn in de bestaande regionale structuren. Dit vraagt een omslag in denken en doen. Hieraan levert het Ouderenberaad Zorg en Welzijn een belangrijke bijdrage in de regio Zuid-Holland Noord.

Dit doet het Ouderenberaad door, als gespreks- en adviespartner van professionals en onderzoekers over nieuwe ontwikkelingen, op pro-actieve wijze juist de kwetsbare groep ouderen te vertegenwoordigen. Wilt u in uw organisatie aan de slag met de omslag in denken en doen, of ziet u als oudere belangrijke knelpunten of kansen die moeten worden aangepakt, dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen. Het Ouderenberaad biedt een helpende hand, een luisterend oor en een frisse blik.

Het Ouderenberaad zet zich in om de ouderen te betrekken bij de verbetering van zorg en welzijn.

Vacatures:
Het Ouderenberaad zoekt nieuwe leden, die zich willen inspannen om de stem van ouderen nadrukkelijk te laten horen aan wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen in de regio.

Wie zijn wij:
Het Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord stelt zich ten doel regionale knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen. Deze oplossingsrichtingen worden omgezet in voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie en in adviezen bij het ontwikkelen van beleid. Het voorbereidend en uitvoerend werk wordt gedaan in verschillende werkgroepen, die gevormd worden door de leden van het Ouderenberaad.
Gezamenlijke kennis en competenties
Uitgangspunt is een brede samenstelling van het Ouderenberaad, waarbij de leden gezamenlijk beschikken over kennis op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn, ervaring in het netwerken en lobbyen, vaardigheden in het formuleren van oplossingen en beleidsadviezen en het verzamelen van ervaringen van ouderen en organisatietalent voor het houden van gespreksbijeenkomsten.

Wij vragen van u:

 • U bent minimaal 60 jaar oud.
 • U heeft enige kennis van de gezondheidszorg, wonen en welzijn.
 • U bent bereid om 8 keer per jaar de vergaderingen van het Ouderenberaad bij te wonen en daarnaast actief te zijn in een van de werkgroepen.
 • U kunt zich inleven in de leefwereld van kwetsbare ouderen.
 • U kunt goed samenwerken, maar ook zelfstandig activiteiten uitvoeren.
 • U bent vaardig met de PC, voor e-mailverkeer en voor het opzoeken van informatie op internet.

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over het Ouderenberaad en het lidmaatschap? Dan maken we graag een afspraak voor een oriënterend gesprek. Neemt u daarvoor s.v.p. contact op met Patricia van Niekerk, zie hiernaast.

Samenstelling en Smoelenboek zie (klikken):

 

 

 

 • Positionering2
  Positionering2
 • Positionering3
  Positionering3