Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Smoelenboek Ouderenberaad

 

Ons team

Prof.dr. Jacobijn Gussekloo

Prof.dr. Jacobijn Gussekloo

Voorzitter a.i.

Voorzitter a.i. Sinds 2005 ben ik hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde bij het LUMC. Mijn expertise-gebied in het onderwijs en onderzoek is ouderengeneeskunde. In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg was ik met Frederique van Weering rond 2009 de grondlegger van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord. Vanaf het begin hebben we gezamenlijk vorm gegeven aan het verbeteren van de (bestuurlijke) inbreng van ouderen in de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Deze zoektocht heeft geleid tot het Ouderenberaad zoals het nu bestaat. Iets wat werkt en waar ik erg trots op ben.

Herma-Jozé Blaauwgeers

Herma-Jozé Blaauwgeers

Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek. Vervolgens ben ik al jong naar het buitenland verhuisd, waar ik tot een paar jaar geleden gebleven ben. Ik heb in diverse landen en continenten gewoond, onder andere in Duitsland, de Verenigde Staten en België, en daar de omstandigheden van ouderen van dichtbij meegemaakt. Ik kwam daarmee in aanraking in mijn privéleven, maar ook door mijn werk. Mijn beroepservaring ligt bij overheidsfinanciën, regelgeving en wetten op financieel gebied voor diverse Ministeries van Defensie. Mijn hart heeft altijd (en nog steeds) gelegen bij het werk als coach/mentor. Mensen te mogen begeleiden als een onderdeel van hun leven is enorm waardevol. Coa῀Brea (Coaching en Breathwork) is een methode die ik hiervoor ontwikkeld heb.

Aan de plaats van de oudere mens in onze maatschappij zitten vele aspecten, ook financiële. Vanuit mijn expertise en ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van het Ouderenberaad. Ik zet me graag in voor een mooie laatste levensfase van alle ouderen.

Marianne van Brussel

Marianne van Brussel

Lid van het Ouderenberaad en de werkgroep Achterban sinds december 2019. Vanaf mijn 22ste heb ik zorggerelateerd werk gedaan o.a. als medisch maatschappelijk werker aan de VU in Amsterdam, leidinggevende bij de Thuiszorg in Leiden, Indicatie Adviseur bij het Centraal Indicatie Orgaan Zorg (indicaties Thuiszorg, opname verzorgingshuis en verpleeghuis). Manager bij ’s Heerenloo in Noordwijk, manager Zorg en Welzijn extramuraal bij Libertas Leiden. Opleidingen: MMS, Sociale Academie, opleiding Indicatie Adviseur, Hoger management voor Wonen, Zorg en Welzijn.

Vanuit het ouderenberaad participeer ik in verschillende werkgroepen rond het thema Dementie. Onder andere: - Dementievriendelijke stad. Samenwerking van verschillende organisaties in Leiden om een stadsbrede aanpak van dementie te realiseren. - Werkgroep Freedom and Safety. Onderzoek van LUMC naar de effecten van de nieuwe Wet zorg en dwang(2020) Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of opname van mensen met een verstandelijke beperking en psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). -Mysupportstudy.eu en Nederland. Doel is om mantelzorgers voor te bereiden en te ondersteunen bij het maken van beslissingen over de zorg rondom het levenseinde van een familielid met gevorderde dementie. Voor de internationale site schrijf ik een serie blogs om de andere deelnemende landen een inkijkje te geven in de ontwikkelingen in het Nederlandse zorglandschap rond het thema Dementie. Eerste blog is ook te vinden op de site van het Ouderenberaad.

Hans van Dam

Hans van Dam

Ik ben Hans van Dam. Geboren in 1946 in Rotterdam en ik woon sinds het begin van mijn studie wiskunde in 1963 in Leiden. In mijn werkzame leven ben ik als beleidsambtenaar op de terreinen financiën en informatie bij het ministerie van Onderwijs en bij universiteiten bezig geweest. Daartussen was ik enige tijd (PvdA)wethouder in de gemeente Leiden (1974-1982). Na mijn pensionering ben ik het nodige vrijwilligerswerk gaan doen, vooral voor Rover (reizigersvereniging openbaar vervoer). Daarnaast ben ik enige jaren commissaris bij een woningbouwstichting geweest. Momenteel ben ik o.a. voorzitter van de FNV Senioren afdeling Leiden Rijnstreek, en secretaris van de Oude Socialisten (ouderengroep van de PvdA Leiden). En sinds december 2021 lid van het ouderenberaad ZHN.

Maria Groenewegen

Maria Groenewegen

Ik ben geboren in 1956 en woon in Voorhout. Alweer 6 jaar geleden ben ik met keuzepensioen gegaan en maak ik mij nuttig door vrijwilligerswerk te doen. Ik ben ruim 5 jaar voorzitter geweest van het Adviesplatform voor het Sociaal Domein in Teylingen en aansluitend ben ik bestuurslid geworden bij de Stichting Welzijn Teylingen. Inmiddels ben ik daar voorzitter en begonnen aan mijn tweede termijn.

Als mantelzorger heb ik vele jaren voor mijn echtgenoot Piet gezorgd. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en is uiteindelijk in een verpleeghuis overleden. Na zijn overlijden ben ik zorgvrijwilliger geworden in een Hospice.

Ruim 30 jaar ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Leiden. Daar ben ik begonnen als HRM adviseur en ik heb lang als manager leiding gegeven aan verschillende afdelingen, met name in de hoek van de Openbare Orde en Veiligheid. Veel ervaring dus die relevant kan zijn voor het Ouderenberaad. Ik wil er graag aan bijdragen de mening van ouderen onder de aandacht te brengen.

Christine Harrevelt

Christine Harrevelt

Geboren (1945) te Paramaribo, Suriname. Na de Middelbare school (HBS) in Paramaribo heb ik bijna 3 jaar gewerkt voor het Surinaamse Bureau voor Openbare Gezondheidszorg als assistent “health educator” (gezondheidsvoorlichter). In 1966 ben ik Nederland aan de universiteit van Leiden begonnen en ik studeerde uiteindelijk af in de Sociologie der Niet-Westerse volken. Tijdens en ook na mijn studie ben ik actief geweest in besturen van diverse organisaties zoals de Leiden ‘s International Student’s Club (LISC), VVAO, Vrouwen Gezondheidscentrum Hara en enkele organisaties van en voor vrouwen uit Suriname en het Caraïbisch gebied. In 1986 mocht ik leidinggeven aan steunfunctie-instellingen voor Surinamers in Amsterdam en Zuid-Holland Zuid en later na een fusie voor alle migrantengroepen. Momenteel ben ik naast voorzitter van de stichting Fos'ten, Surinaamse vrouwen 50+ thans penningmeester van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Ik vind het belangrijk mij aan te sluiten bij het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en ben lid van de werkgroep Wonen Welzijn en Zorg.

Henk Hoekstra

Henk Hoekstra

Na mijn studie heb ik als bedrijfseconoom bij de gemeente Enschede gewerkt aan de administratieve automatisering. Vervolgens maakte ik na een aanvullende opleiding de overstap naar het Computercentrum van de Gemeente Amsterdam (GCEI). Later raakte ik betrokken bij de bestuurlijke informatievoorziening van Amsterdam. Ik ben twaalf jaar wethouder in Hillegom geweest, waar ik nog steeds woon. In mijn tijd als wethouder was ik ook lid van het DB van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (het SDB). Tijdens mijn pensioentijd ben ik tien jaar voorzitter Raad van Toezicht geweest van de Hillegomse verzorgingsorganisatie HOZO. Verder nam ik deel aan het Seniorenpodium van Hillegom. In een eerdere periode ben ik al een tijd als lid van het Ouderenberaad actief geweest, en in de zomer van 2019 heb ik me opnieuw als lid beschikbaar gesteld. Het belang van ouderen, zowel bij wetenschappelijk onderzoek als bij de communicatie tussen specialisten en oudere patiënten verdient m.i. alle aandacht. Ik maak deel uit van de werkgroep Achterban.

Jan Landkroon

Jan Landkroon

Hoewel reeds 71 jaar oud, ben ik pas weinig in aanraking gekomen met de ouderenzorg en met gezondheidszorg in het algemeen. Daardoor heb ik het gevoel dat ik tussen gepensioneerde medici c.a. 2e viool speel wanneer het gaat over medische vraagstukken. Gezien mijn werkervaring in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouwen en wonen, gaat mijn primaire belangstelling binnen het Ouderenberaad uit naar het terrein van de ouderenhuisvesting, een gebied waarop ik me wel vertrouwd voel. Ik ben lid van de werkgroep Wonen Welzijn Zorg.

Mary Leune

Mary Leune

Sinds februari ben ik 2016 lid van het Ouderenberaad, voorzitter van de werkgroep Achterban en lid van de werkgroepen Netwerk en Communicatie. Veel plezier beleef ik aan het delen van mijn werkervaring, middels interviews, met de studenten van de Masteropleiding Vitality and Ageing van het LUMC. Ik was ruim 35 jaar werkzaam in de ouderenzorg. Bij de Stichting Radius, welzijn voor ouderen in Leiden, als ouderenadviseur en teamleider dagverzorging. Daarvoor werkte ik als activiteitenbegeleider en verzorgende in verpleeg en verzorgingshuizen, was 12 jaar vrijwilliger bij het Alzheimercafé en medeorganisator van de mantelzorgdag in Leiden.

Hanneke Maarseveen

Hanneke Maarseveen

De maatschappij dat zijn wij; dat ben jij, en ik dus, wij mensen met elkaar. Het lijkt wel of we allemaal onderverdeeld worden in een ‘groep’: sekse, ras, genderidentiteit, religie, afkomst, IQ, gezondheid, leeftijd, status etc. Die verschillende groepen lijken ook veelal tegenstrijdige belangen te hebben. Wat mijn inziens van belang is voor een mens, is erbij te (mogen) horen; gezien, gehoord, gesteund te worden en anderen te zien, horen en steunen; ertoe doen. Dat heb ik getracht te praktiseren in zowel mijn persoonlijke als professionele leven en hoop ik in de rest van mijn leven en dus ook bij het Ouderenberaad als leidraad vast te houden.

Achtergrond: sociotherapeute bij therapeutische gemeenschappen: Laanzicht en Conradok, maatschappelijk werkende, docent Social Work, supervisor en coach (met specifieke aandacht voor o.a signalering en belangenbehartiging; diversiteit en inclusie). Nevenbezigheden bij de scholen van mijn 2 kinderen en bestuurslid bij de Onderwijs Begeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek, lid van de Klachtencommissie Stichting Rijn- Duin-, en Bollenstreek, Vertrouwenspersoon bij Hogeschool Leiden en, als enigst kind, 6 jaar mantelzorger (met mijn partner) voor mijn zieke en daardoor gehandicapte ouders.

Momenteel woon ik op de Buitenkaag. Mijn interesse bij het Ouderenberaad gaat uit naar Zorg, Onderwijs en Wonen.

Kees van der Moolen

Kees van der Moolen

Geboren in 1947; sinds augustus 2014 weduwnaar; een zoon, een dochter, een kleindochter; econoom. Werkkringen o.a. adjunct directeur Sociale Dienst Leiden, adjunct-directeur Energie Bedrijf Rijnland, hoofd Financieel Economische Zaken Regionaal Energiebedrijf Utrecht. Actief in de Leidse Sport Wereld o.a. voorzitter de Zijl Zwemsport, voor¬zitter Leidse Sport Federatie en Financiële Commissie KNZB. Momenteel: voorzitter Cliëntenraad Overrhyn; lid Centrale Cliëntenraad TOPAZ; lid werkgroep realisatie nieuw zwembad de Vliet en lid Ouderenberaad en werkgroep Zorg en Onderwijs.

Wies van den Nieuwendijk

Wies van den Nieuwendijk

Door de ziekte van mijn jongste zoon werd ik 34 jaar geleden mantelzorger. Destijds realiseerde ik me totaal niet dat zijn ziekte een volledige omslag in mijn leven zou betekenen. Het heeft 15 jaar geduurd voordat zijn zorg op de juiste plaats gerealiseerd werd, met de goede medicatie en de perfecte ondersteuning. In die periode was ik door Ypsilon, de vereniging van naasten van mensen met een psychosegevoeligheid en schizofrenie, zo goed geholpen door steun, informatie en lotgenotencontact dat ik zelf vrijwilliger werd. Een tweede carrière ontstond naast mijn werk als groepsleerkracht. Ik werd belangenbehartiger, lid van het landelijk bestuur, sprak op congressen, werd gevraagd door de media, kranten, omroepen, radio, werd ledenraadslid, nu ambassadeur, van mantelzorg.NL, lid van de familieraad en nog wat kleinere functies op het gebied van mantelzorg.

In 2006 werd ik lid van de adviesraad Sociaal Domein in Boskoop. Na de samenvoeging met Alphen aan den Rijn maak ik nog steeds deel uit van deze raad. Maar inmiddels is mijn kennisgebied wel enorm uitgebreid en denk ik graag mee over onderwerpen als wonen, ouderen, regiovervoer, en huishoudelijke hulp.

Margriet van Rees

Margriet van Rees

Ik maak sinds 2018 deel uit van het Ouderenberaad. Als voorzitter van de werkgroep Zorg en Onderwijs participeer ik veel en graag in onderwijsactiviteiten, zoals de Masteropleiding Vitality and Ageing, en het blok Vraagstukken Laatste Levensfase van de geneeskundestudie. Ook ben ik, als adviseur namens de doelgroep, betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van zorg aan ouderen. Mijn werkzame leven heeft zich grotendeels afgespeeld bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Ook daar heb ik me vooral bezig gehouden met de langdurige zorg en in het bijzonder de ouderenzorg. Naast mijn werk voor het Ouderenberaad en de Raad van Ouderen ben ik toezichthouder bij twee Verzorging, Verpleging en Thuiszorg organisaties. Ik woon in Warmond, ben getrouwd en moeder van vijf volwassen zonen.

Theo Roes

Theo Roes

Socioloog, adviseur op terrein van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek en sociaal beleid. Voorheen adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ervaring als toezichthouder bij GGZ Rivierduinen en Topaz en als voorzitter van de Raad van Advies van Zorgkantoor Haaglanden. Binnen het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord lid van de werkgroep Wonen Welzijn Zorg, van de werkgroep Zorg en Onderwijs, van de werkgroep Raad van Ouderen en afgevaardigde naar de landelijke Raad van Ouderen.

Ariane van Santen

Ariane van Santen

Ervaring in de gezondheidszorg heb ik vooral als mantelzorger voor mijn man en mijn zwager, inmiddels beiden overleden. Ik heb in Leiden Nederlands gestudeerd en ben meer dan veertig jaar als universitair docent Taalkunde werkzaam geweest. Ik deed onderzoek – zeggen jongeren ‘ik meette mijn tuin op’ maar wij ouderen ‘mat’, en waarom? Ik gaf ook veel onderwijs: niks leuker dan je liefde voor het vak overdragen op jonge mensen. Ze moeten het interessant gaan vinden doordat je zelf enthousiasme uitstraalt en helder bent, (zelfs) in zinsontleding kan je plezier krijgen als je het maar eenmaal dóór hebt. En vooral proberen het beste uit allemaal te halen, ook uit de eerstejaars waarvan je in het begin denkt: wat komt die hier doen? Studenten kunnen zich vaak zo ontwikkelen! Met deze achtergrond ben ik graag lid van de werkgroep Zorg en Onderwijs, en van de redactie van de Nieuwsbrief, en voorzitter van de werkgroep Communicatie.

Frida Steenblik

Frida Steenblik

’s Ochtends zie ik in de spiegel het gezicht van mijn oma. Het beeld in de spiegel vertelt me dat ik nu echt tot de ouderen ben gaan behoren en het dus klopt dat ik met pensioen ben sinds een jaar. Dat is voor mij nog steeds wennen! Mijn naam is Frida Steenblik, 68 jaar, gehuwd, kinderen en kleinkinderen. Sinds 2011 wonen mijn man en ik in Oegstgeest. Ik heb door heel Nederland gewoond en gewerkt in het onderwijs na mijn studie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Eerst als docent en later als bestuurder. Vanaf mijn 15e heb ik actief vrijwilligerswerk gedaan, vooral in de sectoren Zorg & Welzijn en Kunst & Cultuur.

Mijn moeder had door ziektes lichamelijke beperkingen. De reactie van mensen op iemand in een rolstoel vond ik als jongere heel vreemd en vervelend. Dit heeft mij mede gemotiveerd om jong actief te worden. Vanaf 1970 was het voor mij duidelijk dat er meer te doen was dan alleen de emancipatie van vrouwen in onze samenleving. Alle mensen verdienen een goede plek in onze samenleving en ons respect. Door me in te zetten voor het Ouderenberaad hoop ik een steentje te kunnen bijdragen in het bijzonder voor ouderen en chronisch zieken.

Anneke de Swart

Anneke de Swart

Ik ben sinds 2017 lid van het Ouderenberaad en de werkgroep Achterban. Verder zit ik in de Werkgroep Communicatie en beheer ik de website van het Ouderenberaad. Ik ben meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het Longfonds Hollands Midden (voorheen Astma Fonds). Bij het Platform Gehandicapten Leiden was ik 18 jaar actief: bestuur, zorg, wonen, migranten, toe- en uit-gankelijkheid, kwartaalblad, website, belangenbehartiging. Ik ben nu hun contactpersoon bij het Ouderenberaad. Namens het Platform en het Longfonds ben ik lid geweest van diverse Cliëntenberaden, klankbordgroepen en klachtencommissie van ziekenhuizen en de Regionale Ambulance Voorziening ZH N+M. Ik heb me steeds ingezet voor kwetsbare mensen van alle leeftijden.

Henk Tangerink

Henk Tangerink

Na gewerkt te hebben als begeleider bij een orthopedagogisch Kindertehuis, werd ik ambulant jeugd- en jongerenwerker bij de Gemeente Alphen aan den Rijn. Uiteindelijk heb ik na bijna dertig jaar afscheid genomen als senior projectmanager. Mijn werkzaamheden lagen vooral binnen het terrein van Zorg en Welzijn, Vluchtelingenbeleid, Internationale betrekkingen en Buurt- Wijkontwikkeling.

Na mijn pensioen ben ik actief betrokken geraakt bij de ontwikkeling en voortgang van het ouderenbeleid in Alphen aan den Rijn. Daarvoor heb ik o.a. zitting in de Commissie Zorg en Welzijn van het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO). Naast de thema’s zorg en welzijn vind ik diversiteit en inclusie zeer belangrijk. Ik neem deel aan het Netwerk Eenzaamheid en ben ook betrokken bij verschillende projecten op het gebied van ouderen.

Een belangrijke reden om zitting te nemen in het Ouderenberaad is dat ik van mening ben dat de toekomst van senioren qua wonen, gezondheid en actieve deelname aan de samenleving gegarandeerd moet zijn.

Toon Verlaan

Toon Verlaan

Ik ben Toon Verlaan, 77 jaar oud. Ik woon in Leiden, maar ben daar niet geboren. Ik kom uit de polder, de veenstreek, tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. In 1981 ben ik naar Leiden gekomen en werd daar directeur van wat nu heet de Stichting Radius, welzijn ouderen. Mijn laatste studie was Sociale Gerontologie aan de VU in Amsterdam, afgesloten in 1988. In 2006 ben ik gepensioneerd en sinds 2008 lid van het Ouderenberaad. Ik maak deel uit van de werkgroep Wonen Welzijn Zorg en de werkgroep Zorg en Onderwijs. Verder vertegenwoordig ik het Ouderenberaad in het Health platform van de gemeente Leiden. Tenslotte ben ik redacteur van het blad Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving. Momenteel zijn we bezig het tijdschrift om te vormen van een papieren versie naar een digitale uitgave met open acces.

Loek Wheeler

Loek Wheeler

Door mijn zorgachtergrond ken ik de intra- en extramurale zorg van binnenuit. Ik werkte in wijk en ziekenhuis in Amsterdam. Als verpleegkundige continuïteit van zorg in Leiden moest ik beide werkvelden met elkaar proberen te verbinden. Daarnaast verzorgde ik vier jaar een radio-programma op Radio West over gezondheidsonderwerpen. Na verhuizing naar Noorwegen werd ik daar vrijwilliger in de Terminale Thuiszorg en ontstond mijn belangstelling voor Palliatieve zorg. Terug in Nederland werkte ik jarenlang als teammanager van zowel intra- als extramurale (gespecialiseerde) zorgteams. Momenteel sta ik als vrijwilliger Terminale Thuiszorg nog steeds in de praktijk. Ik zit binnen het Ouderenberaad in de werkgroep Zorg en Onderwijs en de werkgroep Wonen Welzijn Zorg en ben lid van de Patiënten-Naastenraad van Consortium Propallia en Klankbordgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Margaret von Faber

Margaret von Faber

Professionele ondersteuning

Mijn achtergrond is divers: verpleegkundige, docent verpleegkunde, beleidsmedewerker intramurale ouderenzorg en thuiszorg, en onderzoeker. Na een studie Culturele Antropologie ben ik in 2002 gepromoveerd op kwalitatief onderzoek naar percepties van ouderen op goed- of ‘Succesvol Oud’ worden in de Leiden 85+ studie. Tevens heb ik de Episode studie uitgevoerd naar percepties van ouderen over het omgaan met gevoelens van somberheid. Binnen de zorg heb ik ruime ervaring in de intramurale ouderenzorg, wetenschappelijk onderzoek binnen verpleeghuiszorg, implementatie van de Meldcode en beleid binnen de wijkverpleging. Op dit moment werk ik als senior onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden, en ben ik docent bij de opleiding HBO-Verpleegkunde. In het Ouderenberaad ondersteun ik de Werkgroep Wonen Welzijn Zorg. In 2017 hebben we, binnen de Werkplaats Sociaal Domein, gezamenlijk onderzoek verricht naar Vitaal zijn en Langer Zelfstandig wonen in de regio Leiden.

Janneke Groothuijse

Janneke Groothuijse

Professionele ondersteuning

Ik ben Janneke en sinds december 2020 betrokken bij het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Ik heb een achtergrond in culturele antropologie (bachelor) en medische antropologie (master). Na meerdere jaren voor VluchtelingenWerk Nederland te hebben gewerkt, werk ik sinds 2020 als junior onderzoeker in het LUMC. Ik ondersteun de werkgroepen Zorg & Onderwijs en Raad van Ouderen en waar mogelijk eveneens het presidium en het plenaire Ouderenberaad op inhoudelijk en uitvoerend vlak. Dit is een mooie aanvulling op het onderzoeksproject over participatie van ouderen in onderzoek waar ik bij betrokken ben. Ik leer veel van de betrokkenheid en vindingrijkheid van de leden van het Ouderenberaad én over wat nu echt betekenisvolle participatie is. Ik woon samen met mijn vriend en kat in Haarlem. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten en het liefst maak ik lange wandelen door de Franse Alpen en door de Nepalese Himalaya, maar de Nederlandse duinen zijn ook prachtig!

Patricia van Niekerk

Patricia van Niekerk

Professionele ondersteuning

Ik ben sinds 2015 werkzaam bij het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. Ik werk 3 ochtenden per week (ma, di en do tussen 8.00 – 12.00 uur) als secretaresse voor het Ouderenberaad. Mocht u vragen hebben, dan kunt altijd contact met mij opnemen: P.A.M.van_Niekerk@lumc.nl / Ouderenberaad@lumc.nl