Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Samenstelling Ouderenberaad

Het Ouderenberaad telt momenteel 19 leden, van wie 12 vrouwen en 7 mannen. Eén lid heeft een Surinaamse achtergrond.

De leden wonen in:
o   Alphen/Boskoop
o   Buitenkaag
o   Den Haag
o   Hillegom
o   Leiden
o   Oegstgeest
o   Teylingen
o   Voorschoten


2
1
1
1
8
1
4
1


Het Ouderenberaad kent een rooster van aftreden: voorzitter en leden worden benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. In bijzondere gevallen kan de plenaire vergadering hiervan afwijken.

 

Leden Ouderenberaad

Voor een uitgebreide kennismaking met foto's kunt u klikken:

SMOELENBOEK


Samenstelling Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
september 2022


Ouderenberaad Plenair
Jacobijn Gussekloo (voorzitter a.i.)
Herma-Jozé Blaauwgeers
Marianne van Brussel
Hans van Dam
Maria Groenewegen
Christina Harrevelt
Henk Hoekstra
Jan Landkroon
Mary Leune
Hanneke van Maarseveen
Kees van der Moolen
Wies van den Nieuwendijk
Margriet van Rees
Theo Roes
Ariane van Santen
Frida Steenblik
Anneke de Swart
Henk Tangerink
Toon Verlaan
Loek WheelerWerkgroep Wonen Welzijn en Zorg

Hans van Dam
Christina Harrevelt
Jan Landkroon(secretaris)
Theo Roes
Ariane van Santen
Toon Verlaan
ambassadeur: Margaret von Faber


Werkgroep Zorg en Onderwijs

Kees van der Molen
Margriet van Rees (voorzitter)
Theo Roes
Ariane van Santen (secretaris)
Toon Verlaan
Loek Wheeler
ondersteuner: Janneke Groothuijse


Werkgroep Achterban
Herma-Jozé Blaauwgeers
Marianne van Brussel
Hans van Dam
Henk Hoekstra
Mary Leune (voorzitter)
Anneke de Swart
ondersteuner: vacature
Werkgroep Landelijke Raad van Ouderen
Herma-Jozé Blaauwgeers
Christina Harrevelt
Margriet van Rees
Theo Roes (afgevaardigde RvO,voorzitter)
Ariane van Santen
ondersteuner: Janneke Groothuijse

Werkgroep Communicatie
Herma-Jozé Blaauwgeers
Mary Leune
Ariane van Santen (voorzitter)
Anneke de Swart
Toon Verlaan
ondersteuner: vacature

Projectgroep Netwerk OB/V&A
Yvonne Drewes (V&A)
Mary Leune (OB) (voorzitter)
Margriet van Rees (OB)
Ariane van Santen (OB)
Stella Trompet (V&A)


Presidium
Mary Leune
Margriet van Rees
Theo Roes
Ariane van Santen
Jacobijn Gussekloo(voorzitter)


Nieuwsbrief

Ariane van Santen
Toon Verlaan
ondersteuner: Babette van Rheenen


Website
Ariane van Santen
Anneke de Swart


Zie voor alle leden het Smoelenboek: www.ouderenberaadzuidhollandnoord.nl/wat-doen-wij/smoelenboek-ouderenberaad/