Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Uitnodiging bijeenkomst

Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?!

<Ouderenorganisaties X en Y> organiseren op <datum> een thema- en discussiemiddag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren. Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?
In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd. Het Ouderenberaad vraagt ervaringsdeskundigen en medische professionals ieder vanuit de eigen deskundigheid op diverse discussiepunten in te gaan.

Na afloop van het inhoudelijk programma is het mogelijk om met de aanwezige deskundigen door te praten.

De middag is kosteloos. We hebben graag dat u zich tevoren aanmeldt, maar dat is niet noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: <mailadres> of te bellen naar <telefoonnummer>.

Heeft u van te voren al enkele vragen die u graag aan het forum zou willen stellen, dan kunt u deze doorgeven bij uw aanmelding.

De middag wordt georganiseerd in <locatie, bij voorkeur een wijkcentrum/buurthuis> tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Het programma:

14:00 uur               Inloop, koffie/thee

14:15 uur               Opening door middagvoorzitter

14:30 uur               Inleiding mevr. Dr. D.P.Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC,
                             over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren. 

15:15 uur               Pauze

15:30 uur               Forum van deskundigen met medewerking van (60 min):
                             een plaatselijke huisarts,
                             een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep,
                             een vrijwilliger namens NVVE,
                             de docent medische ethiek en recht,
                             alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen.
                             Het forum zal worden bevraagd door de dagvoorzitter.  

16:30 uur               Sluiting als open einde: Tot 17:00 uur
                             gelegenheid om aan te sluiten bij anderen die over het thema willen doorpraten.

Deze middag bent u van harte welkom. Wij hopen op een ruime opkomst en een waardige gedachtewisseling!


Alrijne Ziekenhuis                          Leids Universitair Medisch Centrum                                Zorg  & Zekerheid


Klikken voor download van deze pagina