Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

8 stappen in de organisatie van een bijeenkomst over Keuzes die ouderen kunnen maken in hun laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!

 1. De aanleiding
  In de maatschappij worden tal van discussies gevoerd over de dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren van ouderen.  Ouderen willen graag weten welke mogelijkheden er zijn als zij hun leven voltooid vinden, of ze behandelingen mogen weigeren en euthanasie kunnen opeisen,  wat de verschillende begrippen inhouden die in discussies worden gehanteerd, wat wettelijk gezien mag en hoe dit kan worden geregeld. Er is veel interesse in de bijeenkomsten.
  <Link naar ’hoofdfilm’ over de bijeenkomst>

 2. De uitnodiging
  Veel ouderenorganisaties willen graag een themabijeenkomst over dit onderwerp organiseren.
  Zij sturen hun leden een uitnodiging en laten deze plaatsen in de lokale kranten.
  Ook hebben ze goede contacten met goed bereikbare locaties waar de bijeenkomst gehouden kan worden.
  Door samen met een ouderenorganisatie de bijeenkomst te organiseren ligt de opkomst tijdens een bijeenkomst tussen de 35 en 60 deelnemers.
   <link naar voorbeeld uitnodiging>

 3. De opzet van de bijeenkomst
  De bijeenkomsten zijn opgezet volgens een bepaald format volgens 3 stappen:
  1. Een korte inleiding door middel van het filmpje ‘praat erover’
      <link naar filmpje>
  2. Een uitgebreide presentatie met belangrijke aandachtspunten
      <link naar presentatie>

  3. Een forum, met een dagvoorzitter die de vragen vanuit de zaal begeleid
      <link naar veelgestelde vragen>


  Dit is een beproefd format waarvan uit de evaluaties blijkt dat het aan de wensen en verwachtingen voldoet.  
  <link naar samenvatting evaluatie van 7 bijeenkomsten>

 4. Vragen, zowel mondeling al schriftelijk
  Geef de geïnteresseerde deelnemers de gelegenheid eventuele vragen vooraf kenbaar te maken. Soms is het stellen van een vraag spannend, het is dan heel fijn als deze al beantwoord wordt tijdens de presentatie. Als tijdens de bijeenkomst vragen worden gesteld, zorg er dan voor dat de vraag in een microfoon gesteld wordt, of dat de vraag door de voorzitter wordt herhaald.
  Worden er geen vragen gesteld? Maak gebruik van de FAQ <link naar veelgestelde vragen>.
  Deze vragen leven namelijk onder ouderen.

 5. De professionals
  Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en specialisten-Ouderengeneeskunde zijn over het algemeen goed ingevoerd in deze materie. Zij zijn graag bereid een presentatie te houden over dit onderwerp, of deel te nemen aan een forum.
  Laego, de vereniging van kaderartsen Eerstelijnsouderengeneeskunde kan hiervoor benaderd worden
  <link naar website Laego:
  www.laego.nl>

 6. De onderwerpen
  De onderwerpen die als belangrijk worden ervaren zijn de volgende:
  Nadenken
  <link filmpje nadenken>
  Praat erover
  <link filmpje praat erover>

  Niet reanimeren
  <link filmpje niet reanimeren>

  Euthanasie
  <link filmpje euthanasie>

 7. Financiering
  De kans is groot dat een zorgverzekeraar bereid is om een bijdrage te leveren aan deze voorlichtingsbijeenkomsten. Ouderen worden geïnformeerd over het zelf starten van een advance care gesprek met hun huisarts, wat door veel zorgverzekeraars gepropageerd wordt.

 8. Wil je zelf een bijeenkomst organiseren en wil je praktische tips? Gebruik dan het draaiboek <link naar draaiboek>Klik voor download van deze pagina