Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Keuzes in de laatste levensjaren

Serie uitzendingen Sleutelstad:

Terugkijken op ons YouTubekanaal:

Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Keuzes in de laatste levensfase - NL
Wilt u zelf een bijeenkomst organiseren, TOOLKIT:

Op onderstaande titels kunt u klikken om meer informatie te krijgen over de opzet en uitvoering van de bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren. Op de pagina's vindt u links naar filmpjes op YouTube en onderaan betreffende pagina's vindt u een link om deze pagina's te downloaden.

8 stappen in de organisatie van een bijeenkomst over Keuzes die ouderen kunnen maken in hun laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!

Draaiboek organisatie

Presentatie wensen laatste levensfase
Van deze presentatie is een Powerpoint presentatie gemaakt die u kunt downloaden
<link powerpoint presentatie wensen>
Voor diegenen die geen programma hebben om dit te lezen is er ook een Pdf:
<link pdf presentatie wensen>


Uitkomsten evaluatie 7 bijeenkomsten

Veelgestelde vragen

Voorbeeld uitnodiging bijeenkomst Keuzes

EvaluatieformulierRaad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde (advies)


Zie: pdf download RvO Advies Voorbereiden op het Levenseinde sept 2020 

Zie: filmpje uitleg